Bokenäs Fiber
 
ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

Vid överlåtelse skall, förutom Överlåtelseavtalet, mottagaren också teckna nytt Anslutningsavtal och Nyttjandeavtal. 3 ex. av överlåtelseavtalet och 2 ex vardera av anslutnings- och nyttjandeavtalen sändes till sekreteraren. Meddela också mottagarens mailadress och telefonnummer. Administrationsavgiften på 500 kr. faktureras mottagaren på överlåtelsedagen.

Vid överlåtande kan inte ett aktivt nyttjandeavtal ändras till vilande anslutning.. Anslutningen måste vara aktiv med samma avtalsform, föreningens Gruppavtal eller  Öppen Fiber, som tidigare. 
Mer om detta i Frågor och svar

Om du som Överlåtare har fast telefon via fibern eller beställt större TV-paket eller högre hastighet etc., måste du anmäla flytt eller säga upp avtalen direkt med Telia.

Som Mottagare skall du anmäla till Telia att du tagit över fastigheten. Har du Gruppavtal ringer du 020 202070 och hänvisar till fiber via Bokenäs Fiberförening. Innan du gjort detta kan bredbandet vara avstängt. 
Har du Öppen fiber aktiverar du via 020 40 24 00 och går sen in på www.bredbandswebben.se för att beställa tjänster.


Är du bosatt utomlands måste du skaffa ett "Fiktivt" personnummer hos Telia.

Gå också gärna in på www.telia.se/privat och skapa "Mitt Telia" så har du tillgång till all information gällande abonemang, fakturor och TV-koder 

Avtal och blanketter
Nyttjandeavtal
Överlåtelseavtal
Anslutningsavtal Överlåtelse


Övriga dokument

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening