Bokenäs Fiber

Kontakta oss

Bokenäs Fiber Ekonomisk förening


c/o Carl-Ingmar Scharffenberg
Klangens väg 3, 45196 Uddevalla

Organisationsnummer 769624-0113

Hemsida: www.bokenasfiber.se

 

Föreningens styrelse


Ordförande:
Jenny Broberg Kudryk, tel. 076 025 2122. mail: ordforande@bokenasfiber.se

Vise Ordförande
Håkan Lindgren. tel. 070 370 7595 mail: hakan@bokenasfiber.seKassör
Carl-Ingmar Scharffenberg, tel. 070 865 5958. mail: kassor@bokenasfiber.se

Sekreterare:
Jonas Eklund, tel. 070-590 4592,mail: sekreterare@bokenasfiber.se
Adr: Kolvik 121 451 97 UddevallaRevisor:
Ernst & Young / Stefan Carlsson


Valberedning:
Lennart Broberg ordf. lennart@bokenasfiber.se
Peer Sonnius  mail:peter@sonnius.com

Iban-nummer: SE0250000000051561013129
Bic-Kod:            ESSESESS


 


Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening