Bokenäs Fiber
2021-07-26
Stämma 2021
Årets stämma har nu genomförts enlligt kallelsen.
14 medlemmar deltog vid stämman den 24 juli 202...

2020-07-25
Stämma 2020
Strämman för 2020 är nu avklarad.
Protokoll finns på samma sida som underlaget till stämman. Se l...

2020-07-07
Stämma 2020
2020 års stämma äger rum 25 juli enligt kallelse sänd till föreningens medlemmar
2019-06-15
Stämma 2019 genomförd
Föreningens stämma för 2019 är nu genomförd.
Protokoll finns på sidan för medlemsinformation

 

2018-05-01
Stämma 2018
Årets stämma äger rum den 16 juni 2018 kl. 10.00
Plats: Bokenäs Byggdegård

Kallelse med stämmoin...

2017-06-17
Stämman 2017 genomförd
Nu har Föreningsstämman för 2017 genomförts i närvaro av 19 medlemmar.

Protokoll och bilder finn...

2017-05-31
Föreningsstämma 2017
Den 17 juni 2017, kl.10.00 håller föreningen ordinarie Föreningsstämma.
För mer information, se s...

2015-11-15
Öppen Fiber alternativ
Bokenäs Fiber och Telia kan nu erbjuda ett mer flexibelt alternativ till kollektivavtalet genom T...
2015-10-09
Extra föreningsstämma 2015
Extra föreningsstämma ägde rum i Bokenäs Församlingshem 2015-08-08. Stadgeändringarna godkän...
2015-07-01
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma hölls i Bygdegården 2015-06-07.
Protokoll redovisas via medlemmarnas infoblad.

2015-03-31
Nu är blåsning och svetsning klart för hela nätet!
All blåsning och svetsning av fiber är nu avklarad och vårt fibernät är driftsatt. Slutrapport ha...
2014-03-01
Värt att läsa om mobilt 3G och 4G nät.
LÄS vad Telia själva skriver ” De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma - med bibehå...
2011-11-08
Föreningen bildad
Föreningen bildades vid ett konstituerande möte i Bokenäs bygdegård den 7 november 2011.

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening