Föreningen driver ett optiskt fibernätverk i Bokenäs

 

  Bokenäs Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter
  i Bokenäs med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.
  Den subventionerade fiberförläggning är nu avslutad och projektet är i sin driftsfas.


  Nytt från Telia

 Baserat på Dataskyddslagen GDPR har Telia sen maj 2021 infört ett nytt sätt att identifiera sina
 kunder. Det innebär att man skall identifiera sig via Bank-id eller via en kod som Telia kan sända per post

 Om du inte har Bank-id kan du som har vårt Gruppavtal, via Telia 020 202070 begära att få din personliga kod
 sänd per post. Denna utgör sen din identifiering vid kommande kontakter med Telia, t.ex i samband med felsökning. Om du har problem med  TV-utsändningen.

Problemet löses i de allra flesta fall genom att omstarta TV-box och Router genom att göra dessa strömlösa under ca 30 sekunder. I vissa fall kan det krävas en Reset. Det gör du genom att trycka in änden på ett gem i hålet ovanför on/off-knappen på baksidan. Håll inne gemet tills lamporna slocknar eller börjar blinka
Annars se information nedan.


Nyanslutning

Vi har nu stängt möjligheten att ansluta nya medlemmar till fibernätet under 2021.
Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet under 2022, måste du anmäla detta till sekreterare@bokenasfiber.se
 senast sista februari 2022.
För mer information se på fliken Bli Medlem och under Frågor och svar.

Adressändring

Om du byter bostadsadress eller får nytt mobilnummer eller mailadress måste ni anmäla detta till föreningen via mail till sekreterare@bokenasfiber.seÄgarbyte

Om du har sålt din fastighet och har ett medlemskap i föreningen skall du överlåta detta till den nya ägaren.
Hur det görs och vilka avtal som skall skrivas framgår av information under fliken Projektinformation.Åtgärd vid fel

Vid fel på anslutningen: Börja med att starta om Router och TV-box genom att göra dom strömlösa under 30 sek. De flesta störningar kan lösas med denna åtgärd.

Hjälper inte detta: För medlemmar med Gruppavtal: Ring 020 20 20 70.
Hänvisa till gruppavtal mellan Telia och Bokenäs Fiber och uppge namn, personnummer och adress.
Du får sen identifiera dig med Bank-id eller kod

Om felet finns i router eller TV-box och dessa skall bytas levereras en ny utrustning från Telia.

Sker inte detta får du kontakta föreningen, Sekreteraren på 070 5904592 eller sekreterare@bokenasfiber.se alternativt Kassören på 070 8655958
eller kassor@bokenasfiber.se .
Föreningen beställer då ny utrustning som sänds direkt till dig.

För medlemar med Öppen fiber: Kontakta först den tjänsteleverantör du valt.

Är du bosatt utomlands är det ditt fiktiva personnummer från Telia, som gäller 
Ytterligare information finns i Frågor & Svar

Val av tjänster vid Öppen fiber

Har du valt alternativet Öppen fiber är din anslutning automatiskt aktiverad via föreningens anmälan.
För att välja tjänster går du in på www.bredbandswebben.se och välj operatör och tjänster till din adress.

 


Priser för abonnemang och nätavgift

- Gruppavtal  ”Triple-play” innehållande bredband 250/100 mbit/s , TV med Telias paket Lagom med ca. 22 kanaler och fast telefon. (Samtalsavgifter tillkommer) Se vidare Frågor och Svar.
Abonnemang 1080 kr/kvartal. Årskostnad 4320 kr.
 

- Öppen Fiber innebär att abonnenten själv väljer både tjänsteleverantör, tjänsteinnehåll och tidsperiod för sin anslutning. Detta system ger den flexibilitet som vissa sommargäster kräver medan gruppavtalet är mer kostnadseffektivt för anslutningar längre än 4-6 månader beroende på val av tjänster.  
Nätavgiften på 303 kr/kvartal betalas direkt till Bokenäs fiberförening.                   
 

- Kostnaden för ett vilande abonnemang är lika med nätkostnaden 1212 kr/ år.

Dataskyddsförordningen GDPR

Se under Frågor och Svar

 
 
 

 

 

 

 

Nyheter

Visa alla

2021-07-26
Stämma 2021
2020-07-25
Stämma 2020
2020-07-07
Stämma 2020


Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening